ISOP - Inštitút pre sociálne a občianske práva

Hlavné piliere na ktorých stojí činnosť inštitútu sú:

Ochrana sociálnych práv

Hlavnou z naších činností je upozorňovanie na nedodržiavanie alebo okliešťovanie už získaných sociálnych práv zo strany politických predstaviteľov.

Vzdelávanie o sociálnych právach

Nedostatok politického vzdelania je jednou z príčin, prečo sa ľudia nedožadujú svojích práv tak ako by mali. Naším cieľom je vzdelávanie v tejto oblasti.

Zákadné sociálne práva

Ktoré sú súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ktoré sa v súčasnosti neuplatňujú pre všetkých

  • PRÁVO NA BÝVANIE
  • PRÁVO NA PRÁCU A SPRAVODLIVÚ ODMENU
  • PRÁVO NA BEZPLATNÚ LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ
  • PRÁVO NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
  • PRÁVO NA KULTÚRNY A UMELECKÝ ROZVOJ
  • PRÁVO NA BEZPLATNÉ VZDELANIE
  • PRÁVO NA OCHRANU RODINY
  • PRÁVO NA POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ
  • PRÁVO NA SLOBODU ŠÍRENIA INFORMÁCIÍ
  • PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ SPOLOČENSKÝ PORIADOK

Členovia a garanti

Členovia:

Dávid Diczházy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Garanti:

Doc. Ladislav Hohoš

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prof. Jaroslav Husár

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Doc. Vladimír Manda, ISOP

Doc. Vladimír Manda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Partnerské organizácie

DAV DVA, O.Z.

DAV DVA, O.Z.

Magazín DAV DVA je ľudové médium, ktorého cieľom je znova písať o reálnych problémoch bežných ľudí a prepájať inteligenciu s pracujúcimi.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 450 slovenských spisovateľov.